Công Ty
SCL ( HNX )
4.50 ()
  -  Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
17/01/2020 -     0.00   0.00   0.00   4.50   0.00 -   -
16/01/2020 -     0.00   0.00   0.00   4.50   0.00 -   -
15/01/2020 -     0.00   0.00   0.00   4.50   0.00 -   -
14/01/2020 -     0.00   0.00   0.00   4.50   0.00 -   -
13/01/2020 -     0.00   0.00   0.00   4.50   0.00 -   -
10/01/2020 -     0.00   0.00   0.00   4.50   0.00 15.00   0.07
09/01/2020 -     0.00   0.00   0.00   4.50   0.00 -   -
08/01/2020 -     0.00   0.00   0.00   4.50   0.00 -   -
07/01/2020 -     0.00   0.00   0.00   4.50   0.00 -   -
06/01/2020 -     0.00   0.00   0.00   4.50   0.00 -   -
03/01/2020 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   4.50   0.00 -   -
02/01/2020 -     4.50   4.50   4.50   4.50   0.00 100.00   0.45
31/12/2019 -     4.10   4.10   4.10   4.10   0.00 5,300.00   21.73
30/12/2019 -     0.00   0.00   0.00   4.50   0.00 -   -
27/12/2019 -     4.50   4.50   4.50   4.50   0.00 100.00   0.45
26/12/2019 -     4.10   4.10   4.10   4.10   0.00 8,800.00   36.08
25/12/2019 -     0.00   0.00   0.00   4.50   0.00 -   -
24/12/2019 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   4.50   0.00 -   -
23/12/2019 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   4.50   0.00 -   -
20/12/2019 -     0.00   0.00   0.00   4.50   0.00 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm