Công Ty
TV3 ( HNX )
24.50 ()
  -  Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Điện 3
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     0.00   0.00   0.00   24.50   0.00 -   -
27/03/2020 -     24.50   24.50   24.50   24.50   0.00 100.00   2.45
26/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   22.30   0.00 -   -
25/03/2020 -     25.50   25.50   22.30   22.30   0.00 300.00   7.33
24/03/2020 -     23.20   23.20   23.20   23.20   0.00 200.00   4.64
23/03/2020 -     25.50   25.50   25.50   25.50   0.00 300.00   7.65
20/03/2020 -     27.00   28.10   27.00   28.10   0.00 601.00   16.34
19/03/2020 -     28.10   28.10   25.50   25.60   0.00 130,800.00   3,024.95
18/03/2020 -     28.00   28.00   25.60   25.60   0.00 200.00   5.36
17/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   28.20   0.00 -   -
16/03/2020 -     28.20   28.20   28.20   28.20   0.00 300.00   8.46
13/03/2020 -     25.70   25.70   25.70   25.70   0.00 100.00   2.57
12/03/2020 -     22.90   26.90   22.90   23.40   0.00 300.00   7.32
11/03/2020 -0.40 (1.57%)     25.50   25.50   25.10   25.10   0.00 1,200.00   30.52
10/03/2020 -     25.50   25.50   25.50   25.50   0.00 1,000.00   25.50
09/03/2020 -     25.10   25.10   25.10   25.10   0.00 400.00   10.04
06/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   25.10   0.00 -   -
05/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   25.10   0.00 -   -
04/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   25.10   0.00 -   -
03/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   25.10   0.00 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015