Công Ty
DAG ( HSX )
5.30 ()
  -  Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     5.21   5.30   5.12   5.30   5.22 147,660.00   248,036.33
27/03/2020 -     5.25   5.27   5.00   5.26   5.16 229,460.00   550,671.53
26/03/2020 -     5.23   5.26   5.00   5.20   5.20 137,240.00   714.72
25/03/2020 -     5.08   5.29   5.07   5.22   5.20 179,150.00   932.23
24/03/2020 -     5.08   5.12   4.80   5.07   5.05 163,820.00   826.93
23/03/2020 -     5.46   5.47   5.08   5.08   5.29 223,300.00   1,182.45
20/03/2020 -     5.39   5.50   5.39   5.46   5.45 459,210.00   1,980,541.83
19/03/2020 -     5.45   5.45   5.36   5.39   5.40 275,030.00   1,485.69
18/03/2020 -     5.43   5.45   5.40   5.45   5.44 219,570.00   1,193.72
17/03/2020 -     5.38   5.45   5.40   5.43   5.42 120,790.00   654.75
16/03/2020 -     5.45   5.49   5.43   5.46   5.45 116,640.00   635.88
13/03/2020 -     5.20   5.40   5.05   5.45   5.31 253,790.00   1,345.18
12/03/2020 -     5.48   5.50   5.20   5.39   5.37 306,260.00   1,654.54
11/03/2020 -0.03 (0.54%)     5.54   5.55   5.48   5.51   5.51 278,190.00   1,534.24
10/03/2020 -     5.50   5.55   5.40   5.54   5.49 331,360.00   1,823.39
09/03/2020 -     5.74   5.72   5.38   5.53   5.57 104,140.00   580.20
06/03/2020 -     5.74   5.75   5.70   5.77   5.72 60,370.00   345.12
05/03/2020 -     5.75   5.79   5.70   5.75   5.74 122,340.00   701.33
04/03/2020 -     5.80   5.79   5.70   5.75   5.76 96,400.00   555.34
03/03/2020 -     5.81   5.83   5.77   5.80   5.80 98,300.00   569.45
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015