Công Ty
VE3 ( HNX )
5.70 ()
  -  Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     5.70   5.70   5.70   5.70   0.00 100.00   0.57
27/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   5.20   0.00 -   -
26/03/2020 -     5.20   5.20   5.20   5.20   0.00 400.00   2.08
25/03/2020 -     4.70   5.70   4.70   5.70   0.00 200.00   1.04
24/03/2020 -     5.20   5.20   5.20   5.20   0.00 100.00   0.52
23/03/2020 -     5.70   5.70   5.70   5.70   0.00 100.00   0.57
20/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   6.30   0.00 -   -
19/03/2020 -     6.30   6.30   6.30   6.30   0.00 500.00   3.15
18/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   7.00   0.00 -   -
17/03/2020 -     7.00   7.00   7.00   7.00   0.00 2,000.00   14.00
16/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   7.70   0.00 -   -
13/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   7.70   0.00 -   -
12/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   7.70   0.00 -   -
11/03/2020 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   7.70   0.00 -   -
10/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   7.70   0.00 -   -
09/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   7.70   0.00 -   -
06/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   7.70   0.00 -   -
05/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   7.70   0.00 -   -
04/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   7.70   0.00 -   -
03/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   7.70   0.00 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015