Công Ty
LO5 ( UPCOM )
1.30 ()
  -  Công ty Cổ phần Lilama 5
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     1.20   1.30   1.20   1.30   0.00 6,619.00   7.95
27/03/2020 -     1.10   1.10   1.10   1.10   0.00 100.00   0.11
26/03/2020 -     1.10   1.20   1.10   1.20   0.00 8,900.00   10.09
25/03/2020 -     1.10   1.10   1.00   1.10   0.00 10,100.00   11.10
24/03/2020 -     1.10   1.10   1.10   1.10   0.00 200.00   0.22
23/03/2020 -     1.10   1.10   1.10   1.10   0.00 300.00   0.33
20/03/2020 -     1.20   1.20   1.20   1.20   0.00 100.00   0.12
19/03/2020 -     1.20   1.20   1.20   1.20   0.00 18,600.00   22.32
18/03/2020 -     1.10   1.10   1.10   1.10   0.00 1,000.00   1.10
17/03/2020 -     1.20   1.20   1.00   1.00   0.00 20,307.00   24.34
16/03/2020 -     1.10   1.20   1.00   1.10   0.00 11,300.00   12.43
13/03/2020 -     1.10   1.30   1.10   1.10   0.00 44,400.00   50.17
12/03/2020 -     1.20   1.20   1.20   1.20   0.00 1,629.00   1.95
11/03/2020 0.00 (0.00%)     1.30   1.30   1.30   1.30   0.00 1,006.00   1.31
10/03/2020 -     1.10   1.30   1.10   1.30   0.00 25,500.00   28.56
09/03/2020 -     1.20   1.20   1.20   1.20   0.00 9,700.00   11.64
06/03/2020 -     1.30   1.30   1.30   1.30   0.00 5,000.00   6.50
05/03/2020 -     1.40   1.40   1.40   1.40   0.00 3,500.00   4.90
04/03/2020 -     1.50   1.50   1.50   1.50   0.00 1,000.00   1.50
03/03/2020 -     1.60   1.60   1.60   1.60   0.00 2,000.00   3.20
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015