Công Ty
SRF ( HSX )
13.80 ()
  -  Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     14.00   13.80   13.05   13.80   13.37 2,540.00   33.18
27/03/2020 -     14.00   14.05   13.05   14.05   13.28 3,290.00   43.67
26/03/2020 -     13.10   14.00   13.75   14.00   13.85 40.00   0.55
25/03/2020 -     12.25   12.90   12.10   13.10   12.51 720.00   8.88
24/03/2020 -     12.40   12.25   11.25   12.25   11.58 1,080.00   12.18
23/03/2020 -     12.35   12.20   11.65   11.90   11.83 5,580.00   65.41
20/03/2020 -     12.95   13.45   12.30   12.35   12.47 2,280.00   28.22
19/03/2020 -     13.80   12.95   12.90   12.95   12.93 820.00   10.60
18/03/2020 -     13.85   13.80   12.90   13.80   13.13 1,390.00   17.94
17/03/2020 -     13.85   0.00   0.00   13.85   0.00 10.00   0.14
16/03/2020 -     12.90   13.85   12.90   13.85   13.31 2,750.00   35.83
13/03/2020 -     13.15   13.90   12.35   13.85   13.60 1,050.00   13.75
12/03/2020 -     13.90   13.90   13.10   13.15   13.47 4,790.00   63.46
11/03/2020 -0.20 (1.42%)     14.00   14.10   13.30   13.90   13.61 360.00   4.82
10/03/2020 -     14.05   14.50   13.10   14.10   13.69 6,090.00   81.60
09/03/2020 -     14.15   14.05   13.25   14.05   13.52 1,030.00   14.46
06/03/2020 -     14.10   14.40   13.30   14.15   13.75 1,300.00   17.96
05/03/2020 -     13.95   14.25   13.05   14.10   13.81 3,390.00   46.26
04/03/2020 -     14.50   14.40   13.50   13.95   13.70 5,270.00   71.17
03/03/2020 -     14.45   15.00   13.60   14.50   14.33 5,690.00   82.39
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015