Công Ty
ICG ( HNX )
5.80 ()
  -  Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     5.70   5.80   5.50   5.80   0.00 23,600.00   135.20
27/03/2020 -     6.20   6.20   6.10   6.10   0.00 2,320.00   14.16
26/03/2020 -     6.80   6.80   6.70   6.70   0.00 6,280.00   42.15
25/03/2020 -     8.10   8.40   7.90   8.20   0.00 21,310.00   171.83
24/03/2020 -     7.60   7.80   7.50   7.80   0.00 18,500.00   142.95
23/03/2020 -     8.00   8.00   7.10   7.10   0.00 59,500.00   451.99
20/03/2020 -     7.70   8.00   7.70   7.80   0.00 10,500.00   83.67
19/03/2020 -     7.60   8.00   7.60   8.00   0.00 4,000.00   31.96
18/03/2020 -     8.20   8.20   7.50   8.00   0.00 41,500.00   324.20
17/03/2020 -     8.10   8.30   7.90   8.20   0.00 35,414.00   283.96
16/03/2020 -     8.20   8.40   8.00   8.40   0.00 16,380.00   132.42
13/03/2020 -     7.90   8.10   7.80   8.10   0.00 30,712.00   245.31
12/03/2020 -     8.00   8.30   7.80   8.10   0.00 12,500.00   99.82
11/03/2020 + 0.40 (5.06%)     8.00   8.30   8.00   8.30   0.00 8,300.00   66.79
10/03/2020 -     7.20   7.90   7.20   7.90   0.00 2,700.00   20.34
09/03/2020 -     7.20   7.20   7.20   7.20   0.00 2,100.00   15.12
06/03/2020 -     7.50   7.70   7.50   7.70   0.00 500.00   3.77
05/03/2020 -     7.80   7.80   7.80   7.80   0.00 300.00   2.34
04/03/2020 -     7.30   7.30   7.20   7.20   0.00 4,200.00   30.32
03/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   8.00   0.00 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015