Công Ty
VHL ( HNX )
19.30 ()
  -  Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     19.00   19.50   19.00   19.30   0.00 3,786,137.00   75,720.92
27/03/2020 -     22.50   22.50   22.50   22.50   0.00 2,500.00   56.25
26/03/2020 -     25.00   25.00   25.00   25.00   0.00 150.00   3.75
25/03/2020 -     26.00   26.00   26.00   26.00   0.00 600.00   15.60
24/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   27.00   0.00 -   -
23/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   27.00   0.00 -   -
20/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   27.00   0.00 -   -
19/03/2020 -     27.00   27.00   27.00   27.00   0.00 195.00   5.21
18/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   28.90   0.00 -   -
17/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   28.90   0.00 -   -
16/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   28.90   0.00 -   -
13/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   28.90   0.00 -   -
12/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   28.90   0.00 -   -
11/03/2020 0.00 (0.00%)     0.00   0.00   0.00   28.90   0.00 32.00   0.96
10/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   28.90   0.00 -   -
09/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   28.90   0.00 -   -
06/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   28.90   0.00 -   -
05/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   28.90   0.00 56.00   1.46
04/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   28.90   0.00 -   -
03/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   28.90   0.00 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015