Công Ty
VE9 ( UPCOM )
1.30 ()
  -  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     0.00   0.00   0.00   1.30   0.00 -   -
27/03/2020 -     1.30   1.30   1.30   1.30   0.00 100.00   0.13
26/03/2020 -     1.30   1.30   1.30   1.30   0.00 2,300.00   2.99
25/03/2020 -     1.20   1.40   1.20   1.40   0.00 8,000.00   10.01
24/03/2020 -     1.20   1.30   1.20   1.30   0.00 1,600.00   1.93
23/03/2020 -     1.30   1.30   1.20   1.20   0.00 8,400.00   10.58
20/03/2020 -     1.30   1.30   1.30   1.30   0.00 12,480.00   16.22
19/03/2020 -     1.30   1.30   1.30   1.30   0.00 25,100.00   32.63
18/03/2020 -     1.30   1.40   1.30   1.40   0.00 67,774.00   88.62
17/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   1.40   0.00 -   -
16/03/2020 -     1.30   1.40   1.30   1.40   0.00 2,400.00   3.13
13/03/2020 -     1.30   1.50   1.30   1.40   0.00 78,000.00   105.70
12/03/2020 -     1.30   1.40   1.30   1.40   0.00 11,800.00   15.35
11/03/2020 0.00 (0.00%)     1.30   1.30   1.30   1.30   0.00 500.00   0.65
10/03/2020 -     1.30   1.30   1.30   1.30   0.00 400.00   0.52
09/03/2020 -     1.30   1.40   1.30   1.40   0.00 34,200.00   44.48
06/03/2020 -     1.30   1.40   1.30   1.40   0.00 3,400.00   4.43
05/03/2020 -     1.30   1.30   1.30   1.30   0.00 100.00   0.13
04/03/2020 -     1.30   1.30   1.30   1.30   0.00 1,020.00   1.33
03/03/2020 -     1.40   1.40   1.40   1.40   0.00 500.00   0.70
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015