Công Ty
SD2 ( HNX )
5.20 ()
  -  Công ty Cổ phần Sông Đà 2
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     5.20   5.20   5.20   5.20   0.00 133.00   0.68
27/03/2020 -     6.40   6.40   6.00   6.00   0.00 48,700.00   292.36
26/03/2020 -     6.40   6.40   6.40   6.40   0.00 54,000.00   345.60
25/03/2020 -     6.40   6.40   6.40   6.40   0.00 200.00   1.28
24/03/2020 -     6.10   6.40   6.10   6.40   0.00 500.00   3.15
23/03/2020 -     6.20   6.20   5.50   6.10   0.00 2,200.00   12.24
20/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   5.90   0.00 -   -
19/03/2020 -     5.90   5.90   5.90   5.90   0.00 600.00   3.54
18/03/2020 -     5.90   5.90   5.90   5.90   0.00 2,000.00   11.80
17/03/2020 -     6.10   6.10   6.00   6.00   0.00 7,200.00   43.82
16/03/2020 -     6.30   6.30   6.20   6.30   0.00 44,101.00   277.82
13/03/2020 -     6.20   6.60   6.20   6.20   0.00 8,102.00   51.83
12/03/2020 -     6.30   6.70   6.10   6.70   0.00 135,472.00   904.69
11/03/2020 -0.30 (4.62%)     6.20   6.20   6.20   6.20   0.00 2,000.00   12.40
10/03/2020 -     6.50   6.70   6.20   6.50   0.00 65,900.00   436.97
09/03/2020 -     6.00   6.50   6.00   6.10   0.00 117,000.00   753.76
06/03/2020 -     6.00   6.30   6.00   6.10   0.00 3,600.00   22.06
05/03/2020 -     5.60   6.20   5.60   6.00   0.00 13,100.00   80.96
04/03/2020 -     6.20   6.20   6.20   6.20   0.00 4,200.00   26.04
03/03/2020 -     6.20   6.20   6.20   6.20   0.00 596.00   3.70
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015