Công Ty
DHA ( HSX )
28.65 ()
  -  Công ty Cổ phần Hoá An
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     28.65   28.70   28.65   28.65   28.68 170.00   4.88
27/03/2020 -     29.35   0.00   0.00   27.50   0.00 10.00   0.28
26/03/2020 -     29.00   29.35   29.35   29.35   29.35 10.00   0.29
25/03/2020 -     28.95   28.95   28.00   29.00   28.83 2,090.00   59.53
24/03/2020 -     28.95   0.00   0.00   28.95   0.00 10.00   0.29
23/03/2020 -     29.00   28.40   27.25   27.90   27.64 19,750.00   549.50
20/03/2020 -     29.30   29.00   29.00   29.00   29.00 10.00   0.29
19/03/2020 -     29.60   29.40   28.10   29.30   29.24 5,040.00   148.05
18/03/2020 -     29.65   29.60   29.50   29.60   29.57 650.00   19.23
17/03/2020 -     29.80   29.70   28.50   28.10   28.73 1,420.00   40.11
16/03/2020 -     30.40   30.00   29.10   29.80   29.70 970.00   28.63
13/03/2020 -     30.50   30.50   30.00   29.00   30.08 1,420.00   42.03
12/03/2020 -     30.00   31.80   30.00   30.50   30.70 280.00   8.52
11/03/2020 + 0.35 (1.11%)     31.45   31.95   31.80   31.80   31.88 40.00   1.27
10/03/2020 -     32.45   32.00   31.45   31.45   31.82 1,420.00   45.33
09/03/2020 -     31.85   32.45   32.45   32.45   32.45 10.00   0.32
06/03/2020 -     32.20   31.85   30.65   31.85   31.13 550.00   17.07
05/03/2020 -     32.20   0.00   0.00   32.20   0.00 10.00   0.32
04/03/2020 -     31.80   32.00   30.70   31.00   31.13 4,350.00   133.95
03/03/2020 -     32.25   32.45   31.00   31.80   31.29 4,650.00   144.20
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015