Công Ty
DS3 ( HNX )
2.80 ()
  -  Công ty cổ phần Quản lý Đường sông số 3
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     2.80   2.90   2.80   2.80   0.00 9,100.00   25.49
27/03/2020 -     3.00   3.00   2.70   2.80   0.00 9,100.00   25.43
26/03/2020 -     2.90   2.90   2.80   2.80   0.00 11,800.00   33.22
25/03/2020 -     2.90   3.00   2.70   3.00   0.00 176,700.00   481.68
24/03/2020 -     2.80   3.00   2.80   3.00   0.00 9,600.00   27.68
23/03/2020 -     2.90   2.90   2.70   2.80   0.00 73,800.00   206.30
20/03/2020 -     3.00   3.00   2.90   2.90   0.00 14,800.00   43.90
19/03/2020 -     3.00   3.10   3.00   3.00   0.00 6,700.00   20.11
18/03/2020 -     3.00   3.00   3.00   3.00   0.00 55,800.00   167.40
17/03/2020 -     2.90   2.90   2.80   2.80   0.00 20,400.00   58.49
16/03/2020 -     3.00   3.00   3.00   3.00   0.00 5,100.00   15.30
13/03/2020 -     2.90   3.00   2.80   3.00   0.00 132,600.00   384.14
12/03/2020 -     2.90   3.00   2.80   3.00   0.00 242,900.00   684.65
11/03/2020 -0.10 (3.33%)     3.00   3.00   2.90   2.90   0.00 107,700.00   317.73
10/03/2020 -     3.00   3.10   2.90   3.00   0.00 70,800.00   212.39
09/03/2020 -     3.10   3.10   2.80   2.90   0.00 77,200.00   230.74
06/03/2020 -     3.10   3.10   3.00   3.10   0.00 156,000.00   483.59
05/03/2020 -     3.20   3.20   3.10   3.20   0.00 600.00   1.88
04/03/2020 -     3.10   3.20   3.10   3.20   0.00 40,100.00   127.12
03/03/2020 -     3.00   3.20   3.00   3.20   0.00 46,000.00   142.60
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm