Công Ty
DS3 ( HNX )
3 ()
  -  Công ty cổ phần Quản lý Đường sông số 3
Mã CK       
     
  2017 2016
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  946.000 1,072.000
      Thư giá  11,017.064 10,675.170
      Cổ tức /cp  700.000 -
      Tỷ suất cổ tức  4.14% -
      Doanh Thu/CP   5,550.356 5,968.342
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  55.06% -
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  40.96% -
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  55.06% -
      Tăng trưởng tổng tài sản  7.29% -
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  3.20% -
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  28.68% 34.69%
      Lợi nhuận trước thuế biên  21.45% 23.55%
      Lợi nhuận ròng biên  17.13% 18.82%
      EBITDA  12.498 -
      ROA  7.69% -
      ROE  8.72% -
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  2.800 4.725
      Thanh toán nhanh  2.367 3.376
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản     
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản     
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu     
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  1.964 -
      Vòng quay phải trả  8.955 -
      Vòng quay tồn kho  10.286 -
      Chu kỳ tiền mặt  180.617 -
      Vòng quay tổng tài sản  0.449 -
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  1.863 -
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm