Công Ty
VCI ( HSX )
15.00 ()
  -  Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     14.75   15.40   14.75   15.00   15.05 269,230.00   4,059.99
27/03/2020 -     16.00   16.00   15.40   15.90   15.65 110,100.00   1,718.85
26/03/2020 -     16.05   16.05   15.70   15.90   15.92 311,750.00   2,991,775.79
25/03/2020 -     16.00   16.30   16.05   16.05   16.19 601,960.00   8,001,649.25
24/03/2020 -     16.90   16.90   15.80   16.00   16.23 82,950.00   1,341.92
23/03/2020 -     18.15   18.00   16.90   16.90   16.99 137,700.00   2,337.21
20/03/2020 -     17.90   18.65   18.10   18.15   18.39 64,460.00   1,177.93
19/03/2020 -     17.70   18.70   17.70   18.70   18.29 30,150.00   551.76
18/03/2020 -     19.30   19.30   18.65   18.90   18.93 28,810.00   545.86
17/03/2020 -     19.30   19.80   17.95   19.30   18.11 134,680.00   398,041.22
16/03/2020 -     19.65   19.65   19.30   19.30   19.38 70,910.00   1,378.14
13/03/2020 -     22.25   22.00   20.70   20.70   20.98 14,480.00   303.02
12/03/2020 -     22.25   23.10   22.25   22.25   22.35 20,000.00   445.73
11/03/2020 -1.60 (6.27%)     25.50   24.50   23.75   23.90   24.02 101,910.00   2,442.12
10/03/2020 -     24.10   25.90   24.20   25.50   25.38 171,530.00   4,359.10
09/03/2020 -     25.00   25.90   24.75   25.50   25.09 95,830.00   2,396.77
06/03/2020 -     26.40   26.60   26.15   26.60   26.34 11,030.00   290.51
05/03/2020 -     26.45   26.80   26.00   26.40   26.39 329,690.00   6,891,838.11
04/03/2020 -     26.00   26.40   26.00   26.00   26.13 6,280.00   163.32
03/03/2020 -     26.50   26.30   26.00   26.00   26.10 29,910.00   780.31
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm