Công Ty
VCI ( HSX )
28.80 ()
  -  Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
17/01/2020 -     28.50   29.45   28.50   28.80   28.64 530,490.00   14,500,870.84
16/01/2020 -     28.05   28.95   28.50   28.50   28.81 4,324,120.00   128,475,691.21
15/01/2020 -     29.00   29.85   28.50   29.00   29.09 1,050.00   30.45
14/01/2020 -     29.00   29.00   28.50   29.00   28.84 65,730.00   1,899.88
13/01/2020 -     28.80   29.40   28.20   29.00   29.02 40,860.00   1,194.39
10/01/2020 -     28.90   28.90   28.10   28.80   28.71 8,570.00   245.76
09/01/2020 -     28.60   29.00   28.60   28.90   28.81 394,667.00   10,946,622.95
08/01/2020 -     28.60   28.60   28.00   28.60   28.20 2,640.00   74.99
07/01/2020 -     29.40   28.90   28.60   28.60   28.71 802,620.00   22,353,074.50
06/01/2020 -     29.00   29.30   28.00   28.60   28.83 22,760.00   656.27
03/01/2020 0.00 (0.00%)     29.00   29.00   28.50   29.00   28.91 2,702,450.00   73,950,070.70
02/01/2020 -     29.00   29.00   28.60   29.00   28.82 18,320.00   527.90
31/12/2019 -     29.50   29.50   28.90   29.50   29.29 556,710.00   14,501,662.52
30/12/2019 -     29.80   29.50   29.35   29.50   29.45 46,860.00   1,377.71
27/12/2019 -     29.50   29.80   29.30   29.80   29.43 21,900.00   644.17
26/12/2019 -     29.80   29.80   29.00   29.50   29.44 21,720.00   637.29
25/12/2019 -     29.50   29.95   29.25   29.80   29.56 68,620.00   2,020.03
24/12/2019 0.00 (0.00%)     29.50   31.55   29.00   29.50   29.44 96,900.00   2,839.19
23/12/2019 -0.50 (1.67%)     30.00   30.00   29.25   29.50   29.40 480,760.00   13,500,904.14
20/12/2019 -     30.00   30.30   29.20   30.00   29.42 749,860.00   18,004,394.81
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm