Công Ty
SBV ( HSX )
8.30 ()
  -  Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     8.83   8.85   8.79   8.30   8.80 1,800.00   15.84
27/03/2020 -     9.59   9.60   8.92   9.58   9.41 8,600.00   81.08
26/03/2020 -     9.60   9.60   9.59   9.59   9.60 7,600.00   72.91
25/03/2020 -     9.50   9.60   9.55   9.60   9.59 2,120.00   20.33
24/03/2020 -     9.00   9.50   9.00   9.50   9.27 150.00   1.42
23/03/2020 -     8.40   8.50   8.40   9.00   8.46 5,050.00   43.47
20/03/2020 -     9.65   9.70   8.97   8.97   9.29 12,640.00   117.87
19/03/2020 -     9.65   9.70   9.60   9.64   9.64 10,690.00   103.07
18/03/2020 -     9.60   9.65   9.65   9.65   9.65 3,660.00   35.32
17/03/2020 -     9.50   9.60   9.20   9.60   9.47 10,590.00   100.73
16/03/2020 -     9.50   9.55   9.49   9.50   9.51 4,600.00   43.76
13/03/2020 -     9.49   9.50   9.00   9.50   9.32 29,040.00   275.30
12/03/2020 -     9.55   9.80   9.20   9.49   9.51 44,510.00   418.76
11/03/2020 -0.70 (6.83%)     10.20   10.30   10.00   9.55   10.18 15,140.00   151.97
10/03/2020 -     10.30   10.30   9.75   10.25   10.04 16,570.00   167.12
09/03/2020 -     10.30   10.30   10.20   10.30   10.29 6,940.00   71.47
06/03/2020 -     10.30   10.30   10.20   10.30   10.25 14,040.00   143.69
05/03/2020 -     10.30   10.30   10.00   10.30   10.17 24,910.00   252.95
04/03/2020 -     10.20   10.30   9.90   10.30   10.19 24,660.00   251.69
03/03/2020 -     10.20   10.30   10.20   10.20   10.24 15,250.00   155.90
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015