Công Ty
TVS ( HSX )
10.80 ()
  -  Công ty cố phần chứng khoán Thiên Việt
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     11.00   11.00   11.00   10.80   11.00 1,400.00   15.22
27/03/2020 -     11.25   0.00   0.00   11.25   0.00 -   -
26/03/2020 -     11.00   11.25   11.25   11.25   11.25 1,510.00   16.99
25/03/2020 -     11.30   11.00   11.00   11.00   11.00 3,080.00   33.88
24/03/2020 -     11.40   11.30   11.30   11.30   11.30 1,710.00   19.32
23/03/2020 -     11.40   0.00   0.00   11.40   0.00 -   -
20/03/2020 -     11.40   11.60   11.40   11.40   11.50 2,410.00   27.52
19/03/2020 -     11.50   11.00   10.70   11.40   10.78 19,480.00   216.02
18/03/2020 -     11.50   0.00   0.00   11.50   0.00 1,000.00   11.50
17/03/2020 -     11.60   11.70   11.45   11.50   11.56 1,370.00   15.92
16/03/2020 -     11.60   0.00   0.00   11.60   0.00 400.00   4.64
13/03/2020 -     11.70   11.60   10.95   11.60   11.16 39,500.00   442.54
12/03/2020 -     11.70   11.75   11.20   11.70   11.40 4,450.00   51.64
11/03/2020 -0.05 (0.43%)     11.75   11.70   11.30   11.70   11.51 4,700.00   54.56
10/03/2020 -     11.75   11.90   11.75   11.75   11.78 3,120.00   36.69
09/03/2020 -     11.75   11.50   11.30   11.75   11.40 5,910.00   69.42
06/03/2020 -     11.40   11.75   11.00   11.75   11.51 17,130.00   198.66
05/03/2020 -     11.80   12.20   11.30   11.40   11.53 51,430.00   590.12
04/03/2020 -     11.80   11.75   11.20   11.80   11.64 32,440.00   379.64
03/03/2020 -     11.80   11.80   11.50   11.45   11.67 15,950.00   184.77
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm