Công Ty
BMI ( HSX )
15.50 ()
  -  Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh
Mở cửa 15,100  Cao 12 tuần   Giá trị (tỷ) 0.00  P/E n/a 
Cao nhất 15,600  Thấp 12 tuần   Vốn hóa (tỷ)   P/B  
Thấp nhất 15,200  KLBQ 12 tuần   CPNY 91,354,037  Beta  
Khối lượng 53,030  GTBQ 12 tuần (tỷ)    Room 44,763,478  EPS  
TIN LIÊN QUAN

Giới thiệu doanh nghiệp

Thông tin liên hệ
Tên công ty Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh
Tên quốc tế Bảo hiểm Bảo Minh
Vốn điều lệ 604,000,000,000 đồng
Địa chỉ 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp. HCM
Điện thoại 84-8-829-4180
Số fax 84-8-829-4185
Email baominh@baominh.com.vn  
Website www.baominh.com.vn  
Ban lãnh đạo
TRAN VINH DUC Chủ tịch Hội đồng Quản trị
COSTA JEAN-LUC FRANCOIS Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
LE VAN THANH Tổng Giám đốc
NGUYEN THE NANG Phó Tổng Giám đốc
PHAM XUAN PHONG Phó Tổng Giám đốc
NGUYEN SINH TIEN Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN PHU THUY Kế toán trưởng
LE VIET THANH Trưởng ban kiểm soát

Phân ngành & Quy mô

Loại hình công ty Bảo hiểm
Lĩnh vực Tài chính
Ngành Bảo hiểm Phi nhân thọ
Số nhân viên 0
Số chi nhánh 58

Ngành Bảo hiểm Phi nhân thọ

Mã CK
Giá
Thay đổi
P/E
P/B
Vốn hóa (tỷ)
BVH 39.55
PVI 28.30
VNR 20.00

Lĩnh vực kinh doanh

  - Kinh doanh bảo hiểm :
  + Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ,đường biển,đường sông,đường sắt và đường không.
  + Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu.
  + Bảo hiểm Cháy, nổ.
  + Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại.
  + Bảo hiểm trách nhiệm chung.
  + Bảo hiểm hàng không.
  + Bảo hiểm xe cơ giới.
  + Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người.
  + Bảo hiểm nông nghiệp.
  + Các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ khác.
  - Kinh doanh tái bảo hiểm : Nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ.
  - Giám định tổn thất : Giám định,điều tra,tính toán,phân bổ tổn thất,đại lý giám định tổn thất,yêu cầu người thứ ba bồi hoàn.
  - Tiến hành hoạt động đầu tư trong các lĩnh vực sau :
  + Mua trái phiếu Chính phủ.
  + Mua cổ phiếu,trái phiếu doanh nghiệp.
  + Kinh doanh bất động sản.
  + Góp vốn vào các doanh nghiệp khác.
  + Cho vay theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng.
  + Gửi tiền tại các tổ chức tín dụng.
  - Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015