Thị trường
0.00 -1,006.59 (-100.00%)
Mở cửa   0.00 Cao 12 tuần   1,011.86 P/E   0.00
Cao nhất 0.00 Thấp 12 tuần 0.00 P/B 0.00
Thấp nhất 0.00 KLBQ 12 tuần 141,760,960 Vốn hóa 0.00
Khối lượng GTBQ 12 tuần(tỷ) 2,874.41 GTGD trong ngày (tỷ)  
TIN LIÊN QUAN
Ngày 20/03/2019 19/03/2019 18/03/2019 15/03/2019 14/03/2019 13/03/2019
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu 180,045,630  198,984,160  188,364,570  207,003,710  182,827,760  197,620,220 
Thỏa thuận: 120,040,912  37,601,304  42,187,936  43,273,378  41,715,296  31,760,990 
Chứng chỉ quỹ
Thỏa thuận:
Trái phiếu
Tổng cộng 300,086,542  236,585,464  230,552,506  250,277,088  224,543,056  229,381,210 
Giao dịch NĐTNN            
Mua 16,568,470  14,855,580  15,208,790  21,394,710  11,613,370  14,442,010 
Thỏa thuận: 71,963,212  5,604,240  4,349,630  7,568,164  9,428,130  6,293,745 
Bán 15,343,810  15,177,660  18,769,370  25,251,500  12,020,530  11,330,830 
Thỏa thuận: 68,940,800  3,889,988  3,564,650  4,220,304  10,444,675  3,826,639 
Chênh lệch 4,247,072  1,392,172  -2,775,600  -508,930  -1,423,705  5,578,286 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua
Tổng lệnh bán
Chênh lệch
Khối lượng đặt mua
Khối lượng đặt bán 0  -
Chênh lệch
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm