Thị trường
0.00 0.00 (0.00%)
Mở cửa   0.00 Cao 12 tuần   1,011.86 P/E   0.00
Cao nhất 0.00 Thấp 12 tuần 0.00 P/B 0.00
Thấp nhất 0.00 KLBQ 12 tuần 152,754,693 Vốn hóa 0.00
Khối lượng GTBQ 12 tuần(tỷ) 3,232.10 GTGD trong ngày (tỷ)  
TIN LIÊN QUAN
Ngày 23/05/2019 22/05/2019 21/05/2019 20/05/2019 17/05/2019 16/05/2019
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu 107,963,620  127,215,170  124,573,780  134,337,940  120,457,430  129,973,620 
Thỏa thuận: 52,124,917  47,742,079  81,981,973  18,822,441  14,628,858  40,243,387 
Chứng chỉ quỹ
Thỏa thuận:
Trái phiếu
Tổng cộng 160,088,537  174,957,249  206,555,753  153,160,381  135,086,288  170,217,007 
Giao dịch NĐTNN            
Mua 5,382,440  6,138,220  6,826,100  4,651,460  10,671,400  6,538,600 
Thỏa thuận: 34,306,456  11,216,830  56,367,533  4,147,910  2,491,090  7,517,618 
Bán 9,544,960  10,864,100  11,269,550  8,527,230  9,430,850  10,443,250 
Thỏa thuận: 34,880,276  5,392,360  5,351,875  2,083,142  2,612,140  8,697,620 
Chênh lệch -4,736,340  1,098,590  46,572,208  -1,811,002  1,119,500  -5,084,652 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua
Tổng lệnh bán
Chênh lệch
Khối lượng đặt mua
Khối lượng đặt bán 0  -
Chênh lệch
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm