Thị trường
901.89 -6.81 (-0.75%)
Mở cửa   908.48 Cao 12 tuần   961.28 P/E   0.00
Cao nhất 909.06 Thấp 12 tuần 0.00 P/B 0.00
Thấp nhất 901.89 KLBQ 12 tuần 126,125,342 Vốn hóa 0.00
Khối lượng 116,336,260 GTBQ 12 tuần(tỷ) 2,578.84 GTGD trong ngày (tỷ)   1,903.43
TIN LIÊN QUAN
Ngày 17/01/2019 16/01/2019 15/01/2019 14/01/2019 11/01/2019 10/01/2019
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu 117,379,940  107,555,090  106,149,230  102,797,710  107,782,500  102,404,440 
Thỏa thuận: 16,509,491  56,735,974  21,041,406  41,047,536  23,630,883  28,184,623 
Chứng chỉ quỹ
Thỏa thuận:
Trái phiếu
Tổng cộng 133,889,431  164,291,064  127,190,636  143,845,246  131,413,383  130,589,063 
Giao dịch NĐTNN            
Mua 6,184,800  7,651,580  8,650,090  6,680,310  8,545,580  6,207,450 
Thỏa thuận: 3,180,000  7,193,910  6,184,780  1,612,700  2,440,239  7,564,972 
Bán 5,525,870  7,471,940  7,440,800  5,788,020  4,178,420  5,508,330 
Thỏa thuận: 3,180,000  1,024,910  5,934,780  1,572,700  2,340,239  6,476,972 
Chênh lệch 658,930  6,348,640  1,459,290  932,290  4,467,160  1,787,120 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua
Tổng lệnh bán
Chênh lệch
Khối lượng đặt mua
Khối lượng đặt bán 0  -
Chênh lệch
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm