Thị trường
994.38 + 9.71 (0.99%)
Mở cửa   984.36 Cao 12 tuần   0.00 P/E  
Cao nhất 995.44 Thấp 12 tuần 0.00 P/B
Thấp nhất 983.30 KLBQ 12 tuần Vốn hóa
Khối lượng GTBQ 12 tuần(tỷ) GTGD trong ngày (tỷ)  
TIN LIÊN QUAN
Ngày 21/08/2019 20/08/2019 19/08/2019 16/08/2019 15/08/2019 14/08/2019
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu   119,565,510  106,384,240  152,736,530  129,292,730  123,208,840 
Thỏa thuận:   56,830,863  50,110,108  41,546,620  51,774,610  26,029,220 
Chứng chỉ quỹ  
Thỏa thuận:  
Trái phiếu  
Tổng cộng   176,396,373  156,494,348  194,283,150  181,067,340  149,238,060 
Giao dịch NĐTNN            
Mua   5,445,500  4,264,790  7,395,070  4,450,970  6,082,010 
Thỏa thuận:   3,689,269  10,848,220  1,362,159  912,860  4,622,200 
Bán   9,269,580  5,647,600  14,684,830  7,089,710  12,054,050 
Thỏa thuận:   2,938,504  3,148,220  5,983,159  912,860  5,572,200 
Chênh lệch   -3,073,315  6,317,190  -11,910,760  -2,638,740  -6,922,040 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua  
Tổng lệnh bán  
Chênh lệch  
Khối lượng đặt mua  
Khối lượng đặt bán   0  -
Chênh lệch  
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm