Thị trường
0.00 (%)
Mở cửa   0.00 Cao 12 tuần   P/E  
Cao nhất 0.00 Thấp 12 tuần P/B
Thấp nhất 0.00 KLBQ 12 tuần Vốn hóa
Khối lượng GTBQ 12 tuần(tỷ) GTGD trong ngày (tỷ)  
TIN LIÊN QUAN
Ngày 08/11/2019 07/11/2019 06/11/2019 05/11/2019 04/11/2019 01/11/2019
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu 152,877,350  161,694,460  178,704,900  167,241,300  201,728,410  194,243,120 
Thỏa thuận: 23,424,398  26,530,640  41,675,082  27,138,476  24,308,927  41,287,227 
Chứng chỉ quỹ
Thỏa thuận:
Trái phiếu
Tổng cộng 176,301,748  188,225,100  220,379,982  194,379,776  226,037,337  235,530,347 
Giao dịch NĐTNN            
Mua 11,749,540  12,686,150  13,441,530  11,498,820  12,906,700  17,661,450 
Thỏa thuận: 2,762,840  6,692,880  4,424,450  7,464,692  1,478,680  2,899,940 
Bán 9,414,380  8,428,260  11,105,110  11,097,640  13,815,370  11,829,300 
Thỏa thuận: 3,221,260  5,129,120  4,615,479  5,472,712  1,358,680  5,001,640 
Chênh lệch 1,876,740  5,821,650  2,145,391  2,393,160  -788,670  3,730,450 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua
Tổng lệnh bán
Chênh lệch
Khối lượng đặt mua
Khối lượng đặt bán 0  -
Chênh lệch
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm