Công Ty
PVE ( UPCOM )
2.60 ()
  -  Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế dầu khí-CTCP

Cổ đông lớn

Tên cổ đông Quốc gia Cổ phần nắm giữ Phần trăm nắm giữ
PETROVIETNAM OIL & G VIETNAM  7,250,000  29.00%
TECHNIP GEOPRODUCTIO MALAYSIA  2,500,000  10.00%
NGUYEN TIEN DUNG n/a  1,560,000  6.24%
VIETNAM HOLDING LTD CAYMAN ISLANDS  1,482,667  5.93%
DO DUC HIEU n/a  1,149,669  4.60%

Giao dịch cổ đông lớn, nội bộ

Tên cổ đông Ngày thay đổi Số Lượng Thay đổi Số lượng hiện hữu Tỷ lệ sở hữu
NGUYEN TIEN DUNG 01/04/2014   +1,000,000   1,560,000  6.24%
DO DUC HIEU 01/04/2014   -1,000,000   1,149,669  4.60%
LE QUANG THANG 18/03/2014   -3,775   0.00%
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015