Công Ty
SCI ( HNX )
6.80 ()
  -  Công ty cổ phần SCI E&C
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     6.80   6.90   6.80   6.80   0.00 30,300.00   207.59
27/03/2020 -     6.40   7.00   6.40   6.70   0.00 95,500.00   663.76
26/03/2020 -     6.50   6.60   6.30   6.40   0.00 32,300.00   205.38
25/03/2020 -     6.50   6.90   6.50   6.90   0.00 106,300.00   717.94
24/03/2020 -     6.00   6.40   6.00   6.30   0.00 21,200.00   134.15
23/03/2020 -     6.80   6.80   6.30   6.30   0.00 67,800.00   428.16
20/03/2020 -     6.90   6.90   6.90   6.90   0.00 300.00   2.07
19/03/2020 -     6.80   6.90   6.40   6.90   0.00 8,600.00   57.16
18/03/2020 -     7.00   7.20   6.90   6.90   0.00 294,000.00   2,058.04
17/03/2020 -     6.50   7.00   6.10   6.90   0.00 5,800.00   37.32
16/03/2020 -     7.00   7.20   6.70   6.70   0.00 38,613.00   266.68
13/03/2020 -     6.40   7.20   6.40   7.20   0.00 6,472.00   44.40
12/03/2020 -     7.10   7.20   7.00   7.00   0.00 85,500.00   598.94
11/03/2020 -0.10 (1.28%)     7.50   7.70   7.20   7.70   0.00 2,801.00   20.39
10/03/2020 -     7.00   7.80   7.00   7.80   0.00 3,350.00   24.78
09/03/2020 -     8.30   8.30   7.50   7.50   0.00 48,037.00   366.79
06/03/2020 -     8.30   8.30   8.30   8.30   0.00 2,100.00   17.43
05/03/2020 -     8.20   8.40   8.20   8.30   0.00 12,512.00   103.74
04/03/2020 -     8.30   8.40   8.20   8.30   0.00 24,458.00   201.68
03/03/2020 -     8.40   8.40   8.10   8.40   0.00 21,450.00   176.81
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015