Công Ty
NDX ( HNX )
11.00 ()
  -  CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     10.90   11.00   10.90   11.00   0.00 22,700.00   249.43
27/03/2020 -     10.90   11.00   10.90   10.90   0.00 5,000.00   54.60
26/03/2020 -     10.80   11.00   10.80   11.00   0.00 12,000.00   131.60
25/03/2020 -     10.90   11.00   10.90   11.00   0.00 12,000.00   131.80
24/03/2020 -     10.70   11.10   10.70   11.00   0.00 37,000.00   405.40
23/03/2020 -     10.80   10.80   10.70   10.70   0.00 6,400.00   68.69
20/03/2020 -     10.90   10.90   10.80   10.80   0.00 10,200.00   110.42
19/03/2020 -     11.00   11.20   11.00   11.00   0.00 4,400.00   48.88
18/03/2020 -     11.00   11.30   11.00   11.30   0.00 3,700.00   41.75
17/03/2020 -     11.00   11.30   11.00   11.30   0.00 2,300.00   25.90
16/03/2020 -     10.50   11.30   10.50   11.30   0.00 6,600.00   71.98
13/03/2020 -     10.50   10.70   10.50   10.70   0.00 7,800.00   82.76
12/03/2020 -     10.50   10.50   10.50   10.50   0.00 2,500.00   26.25
11/03/2020 + 0.30 (3.00%)     10.50   10.50   10.30   10.30   0.00 6,000.00   62.98
10/03/2020 -     10.50   10.50   10.00   10.00   0.00 8,400.00   86.00
09/03/2020 -     10.50   10.60   10.50   10.60   0.00 5,600.00   59.06
06/03/2020 -     11.30   11.30   11.00   11.00   0.00 9,600.00   107.11
05/03/2020 -     11.00   11.40   11.00   11.30   0.00 10,590.00   118.52
04/03/2020 -     11.40   11.40   11.30   11.30   0.00 11,000.00   124.80
03/03/2020 -     11.40   11.40   11.40   11.40   0.00 5,003.00   57.03
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015