Công Ty
LCG ( HSX )
4.22 ()
  -  Công ty Cổ phần Licogi 16
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     4.17   4.22   4.16   4.22   4.21 429,810.00   1,809.35
27/03/2020 -     4.25   4.35   4.23   4.25   4.29 287,240.00   1,230.76
26/03/2020 -     4.39   4.41   4.29   4.32   4.34 229,160.00   995.07
25/03/2020 -     4.25   4.43   4.26   4.32   4.34 355,180.00   1,538.21
24/03/2020 -     4.26   4.37   4.21   4.25   4.23 596,430.00   2,517.27
23/03/2020 -     4.76   4.76   4.52   4.52   4.54 236,420.00   1,071.12
20/03/2020 -     5.05   5.10   4.86   4.85   4.96 288,290.00   1,425.06
19/03/2020 -     5.15   5.19   5.00   5.05   5.05 276,040.00   1,386.97
18/03/2020 -     5.20   5.34   5.16   5.20   5.25 170,410.00   892.09
17/03/2020 -     5.10   5.22   4.92   5.20   5.03 264,180.00   1,337.10
16/03/2020 -     5.29   5.44   5.25   5.20   5.31 418,510.00   2,216.50
13/03/2020 -     5.29   5.60   5.29   5.29   5.35 563,980.00   2,992.87
12/03/2020 -     5.90   5.90   5.68   5.68   5.71 280,350.00   1,603.90
11/03/2020 -0.17 (2.71%)     6.27   6.49   5.96   6.10   6.18 240,160.00   1,475.94
10/03/2020 -     6.10   6.30   6.20   6.27   6.26 121,740.00   760.82
09/03/2020 -     6.32   6.45   6.28   6.28   6.33 263,120.00   1,664.06
06/03/2020 -     6.40   6.83   6.40   6.75   6.71 409,800.00   2,750.54
05/03/2020 -     6.49   6.50   6.35   6.40   6.44 187,400.00   1,205.52
04/03/2020 -     6.32   6.45   6.26   6.40   6.35 77,740.00   493.01
03/03/2020 -     6.29   6.30   6.23   6.39   6.28 160,080.00   1,006.05
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015