Công Ty
ITQ ( HNX )
2.30 ()
  -  CTCP Tập đoàn Thiên Quang
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     2.20   2.30   2.20   2.30   0.00 223,100.00   498.16
27/03/2020 -     2.20   2.30   2.20   2.30   0.00 126,600.00   278.83
26/03/2020 -     2.10   2.30   2.10   2.30   0.00 107,600.00   238.18
25/03/2020 -     2.00   2.20   2.00   2.20   0.00 315,605.00   687.08
24/03/2020 -     1.90   2.00   1.90   2.00   0.00 132,900.00   256.70
23/03/2020 -     2.20   2.20   2.10   2.10   0.00 164,200.00   347.37
20/03/2020 -     2.20   2.30   2.20   2.30   0.00 117,500.00   265.74
19/03/2020 -     2.40   2.50   2.30   2.30   0.00 383,215.00   899.26
18/03/2020 -     2.20   2.30   2.20   2.30   0.00 559,465.00   1,260.60
17/03/2020 -     2.10   2.20   2.00   2.10   0.00 354,500.00   736.17
16/03/2020 -     2.00   2.10   2.00   2.00   0.00 48,500.00   98.03
13/03/2020 -     2.00   2.10   1.90   2.00   0.00 240,770.00   481.51
12/03/2020 -     2.00   2.10   1.90   2.00   0.00 542,110.00   1,084.22
11/03/2020 0.00 (0.00%)     2.10   2.20   2.00   2.00   0.00 314,710.00   639.50
10/03/2020 -     1.90   2.10   1.90   2.00   0.00 81,100.00   169.41
09/03/2020 -     2.00   2.00   1.90   2.00   0.00 189,500.00   378.02
06/03/2020 -     2.10   2.20   2.00   2.00   0.00 182,900.00   383.98
05/03/2020 -     2.20   2.30   2.10   2.20   0.00 49,500.00   107.38
04/03/2020 -     2.10   2.30   2.10   2.20   0.00 165,230.00   356.82
03/03/2020 -     2.10   2.20   2.10   2.20   0.00 36,300.00   76.24
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015