Công Ty
MDG ( HSX )
10.60 ()
  -  Công ty Cổ phần Miền Đông
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     11.20   11.95   10.45   10.60   10.88 1,470.00   15.41
27/03/2020 -     11.00   0.00   0.00   11.00   0.00 -   -
26/03/2020 -     10.75   11.45   10.00   11.00   10.88 1,050.00   10.57
25/03/2020 -     10.75   10.75   10.05   10.75   10.34 5,170.00   55.47
24/03/2020 -     10.75   0.00   0.00   10.75   0.00 10.00   0.11
23/03/2020 -     11.55   10.75   10.75   10.75   10.75 100.00   1.07
20/03/2020 -     10.90   11.60   10.20   11.55   10.77 220.00   2.27
19/03/2020 -     10.90   12.45   10.90   10.90   11.68 90.00   1.01
18/03/2020 -     12.55   11.70   11.70   11.70   11.70 70.00   0.82
17/03/2020 -     13.45   14.35   12.55   12.55   13.15 200.00   2.53
16/03/2020 -     12.70   13.55   11.85   13.45   12.40 210.00   2.52
13/03/2020 -     12.75   13.60   11.90   12.70   12.40 280.00   3.36
12/03/2020 -     12.75   0.00   0.00   12.75   0.00 -   -
11/03/2020 + 0.80 (6.69%)     11.95   12.75   12.75   12.75   12.75 10.00   0.13
10/03/2020 -     11.50   11.95   11.95   11.95   11.95 10.00   0.12
09/03/2020 -     10.90   11.60   10.15   11.50   11.08 360.00   3.68
06/03/2020 -     10.25   10.90   10.90   10.90   10.90 30.00   0.33
05/03/2020 -     11.00   11.75   10.30   10.25   10.79 3,130.00   32.32
04/03/2020 -     11.80   12.60   11.00   11.00   11.40 90.00   1.01
03/03/2020 -     12.65   11.80   11.80   11.80   11.80 50.00   0.59
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015