Công Ty
SHP ( HSX )
22.00 ()
  -  Công ty Cổ phần Thuỷ Điện Miền Nam
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     23.00   22.00   21.70   22.00   21.94 4,140.00   90.48
27/03/2020 -     22.00   22.20   21.90   21.90   22.00 7,250.00   158.81
26/03/2020 -     22.50   22.40   22.00   22.00   22.25 1,130.00   24.90
25/03/2020 -     22.50   22.50   22.50   22.50   22.50 2,080.00   46.80
24/03/2020 -     22.50   0.00   0.00   22.50   0.00 -   -
23/03/2020 -     23.00   22.50   22.00   22.50   22.04 5,680.00   124.97
20/03/2020 -     22.20   23.75   23.75   23.00   23.75 60.00   1.39
19/03/2020 -     23.00   22.20   22.20   22.20   22.20 4,960.00   110.11
18/03/2020 -     23.00   0.00   0.00   23.00   0.00 -   -
17/03/2020 -     21.80   22.00   22.00   23.00   22.00 510.00   11.23
16/03/2020 -     21.80   23.00   22.00   21.80   22.25 1,150.00   25.31
13/03/2020 -     22.95   22.45   21.35   21.80   21.72 1,800.00   38.58
12/03/2020 -     23.10   22.95   21.50   22.95   21.60 2,970.00   63.87
11/03/2020 + 1.30 (5.96%)     21.80   23.10   23.10   23.10   23.10 10.00   0.23
10/03/2020 -     21.40   21.80   20.05   21.80   21.08 4,730.00   100.54
09/03/2020 -     22.80   22.80   21.35   21.40   21.68 3,110.00   66.69
06/03/2020 -     24.00   0.00   0.00   22.80   0.00 10.00   0.23
05/03/2020 -     23.00   24.00   21.70   24.00   23.23 2,040.00   47.81
04/03/2020 -     23.00   0.00   0.00   23.00   0.00 -   -
03/03/2020 -     24.50   23.50   23.00   23.00   23.25 50.00   1.17
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015