Công Ty
VKC ( HNX )
2.60 ()
  -  Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     2.50   2.60   2.50   2.60   0.00 200.00   0.51
27/03/2020 -     2.50   2.50   2.50   2.50   0.00 900.00   2.25
26/03/2020 -     2.50   2.60   2.50   2.60   0.00 2,200.00   5.51
25/03/2020 -     2.60   2.70   2.60   2.70   0.00 5,100.00   13.27
24/03/2020 -     2.70   2.70   2.70   2.70   0.00 100.00   0.27
23/03/2020 -     2.50   2.60   2.50   2.60   0.00 5,100.00   12.95
20/03/2020 -     2.60   2.70   2.60   2.70   0.00 1,100.00   2.87
19/03/2020 -     2.60   2.70   2.60   2.70   0.00 2,600.00   6.81
18/03/2020 -     2.70   2.70   2.60   2.60   0.00 3,386.00   9.12
17/03/2020 -     2.60   2.70   2.60   2.70   0.00 1,100.00   2.87
16/03/2020 -     2.60   2.70   2.60   2.70   0.00 3,300.00   8.71
13/03/2020 -     2.60   2.80   2.50   2.50   0.00 2,600.00   6.71
12/03/2020 -     2.60   2.80   2.60   2.70   0.00 2,700.00   7.26
11/03/2020 0.00 (0.00%)     2.80   2.80   2.70   2.80   0.00 4,100.00   11.18
10/03/2020 -     2.70   2.90   2.70   2.80   0.00 2,400.00   6.72
09/03/2020 -     2.80   2.80   2.70   2.80   0.00 13,000.00   35.14
06/03/2020 -     2.80   2.90   2.80   2.90   0.00 8,200.00   22.97
05/03/2020 -     2.90   2.90   2.80   2.80   0.00 6,300.00   17.74
04/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   3.00   0.00 -   -
03/03/2020 -     3.00   3.00   3.00   3.00   0.00 1,000.00   3.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015