Công Ty
MCC ( HNX )
10.70 ()
  -  Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao cấp
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     0.00   0.00   0.00   10.70   0.00 -   -
27/03/2020 -     11.80   11.80   10.70   10.70   0.00 8,805.00   96.42
26/03/2020 -     11.80   11.80   11.80   11.80   0.00 2,000.00   23.60
25/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   11.80   0.00 -   -
24/03/2020 -     11.70   11.80   11.70   11.80   0.00 2,300.00   26.94
23/03/2020 -     11.50   11.50   11.50   11.50   0.00 100.00   1.15
20/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   11.00   0.00 -   -
19/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   11.00   0.00 -   -
18/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   11.00   0.00 -   -
17/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   11.00   0.00 4.00   0.04
16/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   11.00   0.00 -   -
13/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   11.00   0.00 -   -
12/03/2020 -     11.00   11.00   11.00   11.00   0.00 4,100.00   45.10
11/03/2020 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   11.00   0.00 -   -
10/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   11.00   0.00 -   -
09/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   11.00   0.00 -   -
06/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   11.00   0.00 -   -
05/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   11.00   0.00 -   -
04/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   11.00   0.00 -   -
03/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   11.00   0.00 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015