Công Ty
LIG ( HNX )
2.90 ()
  -  Công ty Cổ phần Licogi 13
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     2.70   2.90   2.70   2.90   0.00 28,300.00   79.26
27/03/2020 -     2.90   2.90   2.80   2.90   0.00 10,000.00   28.56
26/03/2020 -     2.90   2.90   2.90   2.90   0.00 55,500.00   160.95
25/03/2020 -     2.90   2.90   2.90   2.90   0.00 20,100.00   58.29
24/03/2020 -     2.90   2.90   2.90   2.90   0.00 4,900.00   14.21
23/03/2020 -     2.90   2.90   2.80   2.80   0.00 16,600.00   46.70
20/03/2020 -     2.90   3.00   2.90   2.90   0.00 73,700.00   213.74
19/03/2020 -     3.00   3.00   2.80   2.90   0.00 4,900.00   14.34
18/03/2020 -     2.90   3.00   2.90   2.90   0.00 26,715.00   78.42
17/03/2020 -     3.00   3.00   2.80   2.90   0.00 144,400.00   409.85
16/03/2020 -     2.90   3.00   2.90   2.90   0.00 7,800.00   22.65
13/03/2020 -     2.90   3.00   2.90   3.00   0.00 52,700.00   154.38
12/03/2020 -     2.90   3.00   2.80   3.00   0.00 120,000.00   349.18
11/03/2020 0.00 (0.00%)     3.00   3.10   3.00   3.00   0.00 59,000.00   177.01
10/03/2020 -     3.00   3.00   2.90   3.00   0.00 63,300.00   188.82
09/03/2020 -     3.10   3.10   3.00   3.00   0.00 174,730.00   526.04
06/03/2020 -     3.30   3.30   3.20   3.20   0.00 37,900.00   122.67
05/03/2020 -     3.20   3.30   3.20   3.30   0.00 14,300.00   45.85
04/03/2020 -     3.20   3.20   3.20   3.20   0.00 27,055.00   86.57
03/03/2020 -     3.20   3.20   3.10   3.10   0.00 32,500.00   103.14
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015