Công Ty
VBC ( HNX )
19.20 ()
  -  Công ty Cổ phần Nhựa – Bao bì Vinh
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     19.10   19.20   19.10   19.20   0.00 1,200.00   23.03
27/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   19.20   0.00 -   -
26/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   19.20   0.00 -   -
25/03/2020 -     19.20   19.20   19.20   19.20   0.00 100.00   1.92
24/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   19.50   0.00 -   -
23/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   19.50   0.00 -   -
20/03/2020 -     19.50   19.50   19.50   19.50   0.00 200.00   3.90
19/03/2020 -     15.90   19.00   15.90   19.00   0.00 200.00   3.49
18/03/2020 -     14.50   17.60   14.50   17.60   0.00 500.00   8.30
17/03/2020 -     13.50   16.00   13.50   16.00   0.00 200.00   2.95
16/03/2020 -     13.50   14.60   13.50   14.60   0.00 200.00   2.81
13/03/2020 -     14.50   14.50   14.50   14.50   0.00 100.00   1.45
12/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   15.80   0.00 -   -
11/03/2020 -1.30 (7.60%)     15.80   15.80   15.80   15.80   0.00 100.00   1.58
10/03/2020 -     17.10   17.20   17.10   17.10   0.00 400.00   6.85
09/03/2020 -     19.00   19.00   19.00   19.00   0.00 1,000.00   19.00
06/03/2020 -     19.00   19.00   19.00   19.00   0.00 6,900.00   131.10
05/03/2020 -     20.80   20.80   20.80   20.80   0.00 100.00   2.08
04/03/2020 -     19.50   19.50   19.00   19.00   0.00 16,100.00   305.95
03/03/2020 -     18.50   18.50   18.00   18.00   0.00 34,500.00   631.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015