Công Ty
CCI ( HSX )
13.35 ()
  -  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp – Thương mại Củ Chi
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     12.50   0.00   0.00   13.35   0.00 10.00   0.13
27/03/2020 -     11.25   12.00   10.50   11.30   11.50 50.00   0.58
26/03/2020 -     10.55   0.00   0.00   11.25   0.00 850,010.00   9,520,000.11
25/03/2020 -     10.55   0.00   0.00   10.55   0.00 750,000.00   8,400,000.00
24/03/2020 -     11.25   10.55   10.55   10.55   10.55 10.00   0.11
23/03/2020 -     12.05   11.30   11.25   11.25   11.28 30.00   0.34
20/03/2020 -     12.05   0.00   0.00   12.05   0.00 -   -
19/03/2020 -     12.50   0.00   0.00   12.05   0.00 40.00   0.49
18/03/2020 -     12.30   13.15   12.00   12.00   12.94 1,330.00   17.47
17/03/2020 -     11.55   12.30   11.60   12.30   12.07 90.00   1.08
16/03/2020 -     11.95   12.75   11.15   11.55   12.29 2,750.00   34.87
13/03/2020 -     12.80   12.45   11.95   11.95   12.16 180.00   2.16
12/03/2020 -     13.70   13.70   12.75   12.80   13.46 4,260.00   58.16
11/03/2020 + 0.40 (3.01%)     13.30   13.70   13.00   13.70   13.25 60.00   0.79
10/03/2020 -     14.00   13.30   13.30   13.30   13.30 40.00   0.53
09/03/2020 -     14.00   14.00   13.50   14.00   13.77 910.00   12.65
06/03/2020 -     14.75   14.75   14.00   14.00   14.32 15,460.00   226.26
05/03/2020 -     13.80   14.75   13.75   14.75   14.45 18,780.00   276.83
04/03/2020 -     14.75   15.50   13.80   13.80   14.66 45,170.00   681.68
03/03/2020 -     13.95   0.00   0.00   14.75   0.00 10.00   0.15
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015