Công Ty
UDC ( HSX )
2.99 ()
  -  Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     2.97   3.16   2.77   2.99   2.80 57,760.00   160.58
27/03/2020 -     2.95   2.78   2.78   3.00   2.78 1,020.00   2.84
26/03/2020 -     2.91   3.10   2.95   2.95   3.02 15,630.00   46.20
25/03/2020 -     3.12   3.20   2.91   2.91   3.01 5,730.00   16.74
24/03/2020 -     3.12   3.12   2.91   3.12   3.05 4,620.00   13.94
23/03/2020 -     3.35   3.12   3.12   3.12   3.12 46,860.00   146.20
20/03/2020 -     3.35   3.58   3.12   3.35   3.31 1,240.00   4.09
19/03/2020 -     3.60   3.49   3.35   3.35   3.38 1,640.00   5.50
18/03/2020 -     3.41   3.60   3.60   3.60   3.60 10.00   0.04
17/03/2020 -     3.41   3.64   3.30   3.41   3.41 490.00   1.63
16/03/2020 -     3.45   3.45   3.41   3.41   3.44 5,190.00   17.90
13/03/2020 -     3.70   3.94   3.45   3.45   3.58 310.00   1.08
12/03/2020 -     3.72   3.70   3.60   3.70   3.62 1,840.00   6.72
11/03/2020 0.00 (0.00%)     3.72   3.72   3.72   3.72   3.72 5,610.00   20.87
10/03/2020 -     4.28   4.27   3.72   3.72   4.07 5,160.00   21.96
09/03/2020 -     4.21   4.00   3.70   4.00   3.80 2,480.00   9.21
06/03/2020 -     3.72   3.94   3.80   3.94   3.87 25,650.00   101.02
05/03/2020 -     3.72   3.88   3.72   3.72   3.80 730.00   2.74
04/03/2020 -     3.70   3.89   3.70   3.72   3.79 1,380.00   5.12
03/03/2020 -     3.79   3.87   3.70   3.70   3.80 1,320.00   4.94
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015