Công Ty
DC2 ( HNX )
6.00 ()
  -  Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     0.00   0.00   0.00   6.00   0.00 -   -
27/03/2020 -     5.80   6.00   5.80   6.00   0.00 6,700.00   39.86
26/03/2020 -     6.50   6.50   5.90   6.30   0.00 14,104.00   84.25
25/03/2020 -     6.50   6.50   6.50   6.50   0.00 150.00   0.96
24/03/2020 -     6.20   6.30   6.10   6.30   0.00 29,000.00   179.60
23/03/2020 -     6.00   6.00   6.00   6.00   0.00 20,000.00   120.00
20/03/2020 -     6.30   6.30   6.30   6.30   0.00 100.00   0.63
19/03/2020 -     6.30   6.70   6.30   6.40   0.00 20,900.00   135.47
18/03/2020 -     6.40   6.40   6.40   6.40   0.00 100.00   0.64
17/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   5.90   0.00 -   -
16/03/2020 -     5.90   5.90   5.90   5.90   0.00 500.00   2.95
13/03/2020 -     6.10   6.10   5.90   5.90   0.00 9,200.00   55.28
12/03/2020 -     6.90   6.90   6.50   6.50   0.00 15,900.00   106.06
11/03/2020 -0.60 (7.69%)     7.60   7.60   7.20   7.20   0.00 10,200.00   76.43
10/03/2020 -     7.40   7.80   7.20   7.80   0.00 20,800.00   157.22
09/03/2020 -     6.80   7.10   6.80   7.10   0.00 60,000.00   418.55
06/03/2020 -     5.90   6.80   5.90   6.80   0.00 67,200.00   442.16
05/03/2020 -     5.70   6.20   5.70   6.20   0.00 15,900.00   95.33
04/03/2020 -     5.30   5.70   5.30   5.70   0.00 41,000.00   223.35
03/03/2020 -     5.10   5.30   5.10   5.30   0.00 35,115.00   183.59
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015