Công Ty
NNC ( HSX )
42.20 ()
  -  Công ty Cổ phần Đá Núi nhỏ
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     42.25   42.25   41.30   42.20   41.49 7,790.00   322.38
27/03/2020 -     43.20   43.20   42.00   43.20   42.34 19,010.00   803.88
26/03/2020 -     44.50   43.90   43.00   43.20   43.81 4,200.00   183.57
25/03/2020 -     42.00   44.40   42.30   44.50   43.15 9,420.00   406.42
24/03/2020 -     41.80   42.60   41.80   42.00   42.07 5,980.00   250.64
23/03/2020 -     45.00   44.90   41.80   42.10   42.84 13,470.00   574.15
20/03/2020 -     45.20   45.20   44.90   44.90   45.03 10,180.00   458.94
19/03/2020 -     45.00   45.80   45.00   45.20   45.13 13,900.00   627.61
18/03/2020 -     44.90   45.50   45.00   45.20   45.13 3,270.00   147.45
17/03/2020 -     45.20   45.00   44.80   45.00   44.94 5,950.00   267.53
16/03/2020 -     45.20   45.95   45.25   45.25   45.35 3,010.00   136.18
13/03/2020 -     46.10   46.10   45.00   45.20   45.26 19,260.00   878.84
12/03/2020 -     48.10   48.10   45.05   47.00   46.16 15,510.00   725.10
11/03/2020 -0.10 (0.21%)     48.05   48.20   48.05   48.20   48.11 11,470.00   551.96
10/03/2020 -     47.90   48.30   47.90   48.30   47.96 17,410.00   834.16
09/03/2020 -     49.45   49.45   47.90   47.90   48.20 12,720.00   616.59
06/03/2020 -     49.50   49.50   49.00   49.50   49.37 3,630.00   179.61
05/03/2020 -     48.60   48.70   48.65   49.50   48.67 2,220.00   108.20
04/03/2020 -     48.65   48.60   48.60   48.60   48.60 1,210.00   58.81
03/03/2020 -     49.20   49.60   48.15   49.30   49.16 137,300.00   6,797.60
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015