Công Ty
TV2 ( HSX )
52.00 ()
  -  Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     50.20   52.60   50.20   52.00   52.18 34,760.00   1,815.23
27/03/2020 -     52.80   52.50   49.90   51.00   50.47 80,890.00   4,091.10
26/03/2020 -     52.90   52.70   50.80   51.00   51.30 84,320.00   4,322.10
25/03/2020 -     55.30   56.90   52.90   52.90   54.20 121,770.00   6,571.45
24/03/2020 -     55.50   56.90   55.30   55.30   55.43 108,690.00   6,020.91
23/03/2020 -     60.10   60.10   59.40   59.40   59.46 84,790.00   5,041.60
20/03/2020 -     62.40   63.90   60.00   63.80   62.06 58,410.00   3,642.34
19/03/2020 -     65.00   66.90   60.50   64.00   63.81 54,400.00   3,459.42
18/03/2020 -     62.10   62.90   62.00   62.90   62.60 19,360.00   1,208.12
17/03/2020 -     55.30   58.80   55.00   58.80   57.88 53,850.00   3,114.31
16/03/2020 -     52.50   56.10   52.50   55.00   55.12 38,480.00   2,110.93
13/03/2020 -     49.95   52.00   49.95   52.50   50.18 125,570.00   6,298.23
12/03/2020 -     53.90   56.00   53.70   53.70   53.74 54,780.00   1,075,868.39
11/03/2020 -4.30 (6.94%)     62.00   62.50   57.70   57.70   58.48 221,460.00   10,047,464.90
10/03/2020 -     60.10   62.20   60.50   62.00   61.53 55,950.00   3,435.54
09/03/2020 -     65.80   65.80   64.20   64.20   64.39 123,980.00   6,644,186.85
06/03/2020 -     68.50   69.30   68.10   69.00   68.51 2,640.00   180.54
05/03/2020 -     69.40   70.00   68.50   68.50   69.34 3,700.00   256.35
04/03/2020 -     68.00   69.40   68.00   69.40   68.38 8,710.00   594.28
03/03/2020 -     67.80   71.00   67.30   69.30   68.48 6,580.00   450.21
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015