Công Ty
D2D ( HSX )
45.60 ()
  -  Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     43.10   46.00   43.50   45.60   44.82 92,900.00   4,167.02
27/03/2020 -     45.50   45.70   43.80   44.85   44.85 102,240.00   4,579.27
26/03/2020 -     46.50   47.00   45.40   45.50   45.88 281,720.00   12,884.26
25/03/2020 -     47.30   48.50   46.95   47.20   47.51 128,560.00   6,099.52
24/03/2020 -     46.00   47.20   45.25   46.20   46.36 121,080.00   5,594.86
23/03/2020 -     47.20   47.90   46.90   46.90   47.08 226,980.00   10,678.85
20/03/2020 -     50.00   50.50   48.00   50.40   49.30 154,490.00   7,616.39
19/03/2020 -     48.50   49.90   47.50   49.50   48.83 123,890.00   6,056.57
18/03/2020 -     50.90   51.60   49.40   50.50   50.33 193,690.00   9,748.13
17/03/2020 -     44.00   49.20   44.00   49.20   46.70 200,200.00   9,333.34
16/03/2020 -     47.00   48.40   44.50   46.00   46.26 147,430.00   6,807.24
13/03/2020 -     45.05   49.00   45.05   47.00   45.97 428,100.00   19,532.45
12/03/2020 -     48.50   50.00   48.40   48.40   48.42 190,420.00   9,220.84
11/03/2020 -3.00 (5.45%)     55.10   56.10   51.20   52.00   53.06 241,700.00   12,738.01
10/03/2020 -     53.50   56.70   52.90   55.00   53.58 482,750.00   25,798.00
09/03/2020 -     56.80   58.70   56.80   56.80   56.85 184,240.00   10,479.79
06/03/2020 -     60.90   61.80   60.20   61.00   60.89 165,850.00   10,093.28
05/03/2020 -     62.00   62.40   60.50   60.90   61.45 259,980.00   1,739,108.52
04/03/2020 -     62.00   62.50   60.90   61.80   61.44 161,900.00   9,940.28
03/03/2020 -     62.40   63.00   59.80   62.50   61.61 216,490.00   13,351.64
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015