Công Ty
BVH ( HSX )
42.30 ()
  -  Tập đoàn Bảo Việt
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     40.50   42.30   40.70   42.30   41.75 1,120,910.00   46,738.41
27/03/2020 -     39.80   40.80   38.00   38.00   39.01 891,510.00   34,733.21
26/03/2020 -     37.80   39.50   37.50   39.50   39.19 1,358,190.00   53,016.62
25/03/2020 -     36.40   36.95   36.20   36.95   36.87 572,360.00   21,043.99
24/03/2020 -     33.00   34.55   32.50   34.55   34.18 656,590.00   22,434.71
23/03/2020 -     35.00   35.00   32.30   32.30   32.98 719,140.00   23,698.61
20/03/2020 -     37.20   37.80   36.00   34.70   37.05 1,738,250.00   62,133.67
19/03/2020 -     38.80   38.50   36.80   37.10   37.22 410,470.00   15,295.60
18/03/2020 -     39.70   40.20   39.05   39.00   39.46 359,810.00   14,185.96
17/03/2020 -     38.40   40.00   36.50   39.00   37.60 259,670.00   9,778.97
16/03/2020 -     40.50   41.00   38.70   38.50   39.88 256,330.00   10,204.61
13/03/2020 -     39.50   42.00   39.50   40.45   39.71 771,590.00   30,573.91
12/03/2020 -     45.00   45.00   42.45   42.45   42.50 333,240.00   14,177.38
11/03/2020 -3.10 (6.37%)     49.00   50.60   45.30   45.60   47.17 333,320.00   15,620.57
10/03/2020 -     48.30   52.00   47.75   48.70   48.89 379,820.00   18,491.45
09/03/2020 -     51.50   52.00   51.30   51.30   51.40 223,930.00   11,508.01
06/03/2020 -     55.00   55.50   54.60   55.10   54.87 140,150.00   7,692.48
05/03/2020 -     56.20   56.20   55.10   55.20   55.62 380,900.00   11,114,665.82
04/03/2020 -     55.70   55.70   55.00   55.70   55.33 98,150.00   5,433.41
03/03/2020 -     55.50   55.80   54.90   55.70   55.32 134,260.00   7,425.35
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm