Công Ty
SVI ( HSX )
55.80 ()
  -  Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     60.00   64.20   55.90   55.80   62.13 2,651,450.00   155,650,083.56
27/03/2020 -     63.20   67.60   63.30   63.30   65.45 60.00   3.84
26/03/2020 -     63.20   63.20   63.20   63.20   63.20 100.00   6.32
25/03/2020 -     63.10   67.50   63.10   63.20   64.60 120.00   7.63
24/03/2020 -     63.10   0.00   0.00   63.10   0.00 -   -
23/03/2020 -     63.30   63.10   63.10   63.10   63.10 440.00   27.76
20/03/2020 -     66.30   70.90   63.30   63.30   66.38 40.00   2.65
19/03/2020 -     66.30   0.00   0.00   66.30   0.00 -   -
18/03/2020 -     66.30   0.00   0.00   66.30   0.00 23,800.00   1,468,460.00
17/03/2020 -     62.00   62.00   62.00   66.30   62.00 2,400.00   148.84
16/03/2020 -     58.10   62.10   62.00   62.00   62.06 220.00   13.64
13/03/2020 -     62.00   60.00   60.00   58.10   60.00 440.00   26.38
12/03/2020 -     62.00   66.30   60.00   62.00   61.66 1,110.00   68.66
11/03/2020 0.00 (0.00%)   62.00   0.00   0.00   62.00   0.00 -   -
10/03/2020 -     64.00   68.40   62.00   62.00   65.20 60.00   3.78
09/03/2020 -     64.00   0.00   0.00   64.00   0.00 2,140.00   136.96
06/03/2020 -     64.00   0.00   0.00   64.00   0.00 170,000.00   10,880,000.00
05/03/2020 -     65.30   69.80   63.00   64.00   65.60 226,030.00   13,967,631.98
04/03/2020 -     68.00   65.30   65.30   65.30   65.30 20.00   1.31
03/03/2020 -     72.50   77.00   68.00   68.00   73.80 3,950.00   298.96
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015