Công Ty
VNC ( HNX )
24.50 ()
  -  Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     0.00   0.00   0.00   24.50   0.00 -   -
27/03/2020 -     28.40   28.40   28.40   28.40   0.00 300.00   8.52
26/03/2020 -     26.20   26.20   26.20   26.20   0.00 700.00   18.34
25/03/2020 -     28.50   28.50   28.50   28.50   0.00 200,900.00   5,825.65
24/03/2020 -     31.10   31.10   31.10   31.10   0.00 133.00   4.16
23/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   34.00   0.00 -   -
20/03/2020 -     34.00   34.00   34.00   34.00   0.00 100.00   3.40
19/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   34.00   0.00 -   -
18/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   34.00   0.00 -   -
17/03/2020 -     34.30   34.30   34.00   34.00   0.00 200.00   6.83
16/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   31.60   0.00 66.00   2.11
13/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   31.60   0.00 -   -
12/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   31.60   0.00 -   -
11/03/2020 -2.90 (8.41%)     31.60   31.60   31.60   31.60   0.00 400.00   12.64
10/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   34.50   0.00 -   -
09/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   34.50   0.00 -   -
06/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   34.50   0.00 -   -
05/03/2020 -     34.50   34.50   34.50   34.50   0.00 587.00   19.99
04/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   34.50   0.00 -   -
03/03/2020 -     34.50   34.50   34.50   34.50   0.00 100.00   3.45
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015