Công Ty
SD4 ( HNX )
4.00 ()
  -  Công ty Cổ phần Sông Đà 4
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     0.00   0.00   0.00   4.00   0.00 -   -
27/03/2020 -     4.00   4.10   4.00   4.10   0.00 4,200.00   17.05
26/03/2020 -     4.00   4.00   4.00   4.00   0.00 100.00   0.40
25/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   3.80   0.00 -   -
24/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   3.80   0.00 -   -
23/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   3.80   0.00 -   -
20/03/2020 -     3.20   3.80   3.20   3.80   0.00 300.00   1.08
19/03/2020 -     3.50   3.50   3.50   3.50   0.00 100.00   0.35
18/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   3.80   0.00 -   -
17/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   3.80   0.00 -   -
16/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   3.80   0.00 -   -
13/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   3.80   0.00 -   -
12/03/2020 -     3.90   3.90   3.80   3.80   0.00 1,500.00   5.71
11/03/2020 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   4.10   0.00 -   -
10/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   4.10   0.00 -   -
09/03/2020 -     4.10   4.10   4.10   4.10   0.00 100.00   0.41
06/03/2020 -     4.10   4.10   4.10   4.10   0.00 3,900.00   15.99
05/03/2020 -     4.50   4.50   4.50   4.50   0.00 400.00   1.80
04/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   4.40   0.00 -   -
03/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   4.40   0.00 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015