Công Ty
VCS ( HNX )
57.30 ()
  -  Công ty cổ phần VICOSTONE
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     54.60   57.40   54.60   57.30   0.00 479,905.00   27,339.52
27/03/2020 -     52.50   53.00   52.00   52.50   0.00 330,437.00   17,344.13
26/03/2020 -     54.80   54.80   52.50   52.50   0.00 238,167.00   12,780.97
25/03/2020 -     54.30   55.00   53.80   54.50   0.00 208,555.00   11,316.87
24/03/2020 -     50.00   52.90   50.00   52.40   0.00 373,286.00   19,455.09
23/03/2020 -     55.50   56.00   51.30   51.30   0.00 707,558.00   36,692.39
20/03/2020 -     57.00   57.80   55.60   57.00   0.00 252,982.00   14,125.21
19/03/2020 -     57.00   57.60   55.50   57.00   0.00 310,731.00   17,555.16
18/03/2020 -     54.00   58.90   53.80   57.60   0.00 589,197.00   33,154.84
17/03/2020 -     51.80   53.90   50.00   53.90   0.00 395,918.00   20,629.75
16/03/2020 -     53.10   53.80   50.60   53.50   0.00 530,945.00   28,055.55
13/03/2020 -     54.00   55.00   48.60   53.90   0.00 981,255.00   48,871.54
12/03/2020 -     58.00   59.50   54.00   54.00   0.00 844,739.00   45,998.64
11/03/2020 -2.90 (4.61%)     63.40   63.70   57.50   60.00   0.00 371,649.00   22,585.56
10/03/2020 -     58.10   63.60   54.90   62.90   0.00 328,532.00   20,356.87
09/03/2020 -     66.00   66.00   61.00   61.00   0.00 529,759.00   33,004.17
06/03/2020 -     67.50   67.70   67.00   67.70   0.00 148,392.00   10,010.32
05/03/2020 -     68.00   69.40   67.40   68.00   0.00 330,215.00   22,638.71
04/03/2020 -     67.50   67.70   66.60   67.20   0.00 166,650.00   11,199.58
03/03/2020 -     69.00   69.00   67.60   67.80   0.00 143,507.00   9,867.21
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015