Công Ty
LUT ( HNX )
1.70 ()
  -  Công ty Cổ phần Xây dựng Lương Tài
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     1.70   1.70   1.70   1.70   0.00 300.00   0.51
27/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   1.70   0.00 -   -
26/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   1.70   0.00 -   -
25/03/2020 -     1.70   1.70   1.70   1.70   0.00 100.00   0.17
24/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   1.60   0.00 -   -
23/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   1.60   0.00 -   -
20/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   1.60   0.00 -   -
19/03/2020 -     1.70   1.70   1.60   1.60   0.00 200.00   0.33
18/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   1.70   0.00 -   -
17/03/2020 -     1.70   1.70   1.70   1.70   0.00 100.00   0.17
16/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   1.60   0.00 -   -
13/03/2020 -     1.60   1.60   1.60   1.60   0.00 200.00   0.32
12/03/2020 -     1.70   1.90   1.70   1.70   0.00 600.00   1.04
11/03/2020 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   1.80   0.00 -   -
10/03/2020 -     1.80   1.80   1.80   1.80   0.00 100.00   0.18
09/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   2.00   0.00 -   -
06/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   2.00   0.00 -   -
05/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   2.00   0.00 -   -
04/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   2.00   0.00 -   -
03/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   2.00   0.00 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015