Công Ty
TTC ( HNX )
10.00 ()
  -  Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     10.00   10.00   10.00   10.00   0.00 700.00   7.00
27/03/2020 -     12.10   12.10   12.10   12.10   0.00 100.00   1.21
26/03/2020 -     9.10   11.00   9.10   11.00   0.00 500.00   4.76
25/03/2020 -     10.50   10.50   10.00   10.00   0.00 400.00   4.15
24/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   10.00   0.00 -   -
23/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   10.00   0.00 -   -
20/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   10.00   0.00 -   -
19/03/2020 -     10.00   10.00   10.00   10.00   0.00 1,900.00   19.00
18/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   10.20   0.00 6.00   0.07
17/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   10.20   0.00 -   -
16/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   10.20   0.00 -   -
13/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   10.20   0.00 4.00   0.04
12/03/2020 -     10.20   10.20   10.20   10.20   0.00 500.00   5.10
11/03/2020 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   10.60   0.00 -   -
10/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   10.60   0.00 -   -
09/03/2020 -     10.60   10.60   10.60   10.60   0.00 2,000.00   21.20
06/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   10.60   0.00 -   -
05/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   10.60   0.00 -   -
04/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   10.60   0.00 -   -
03/03/2020 -     10.60   10.60   10.60   10.60   0.00 210.00   2.23
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015