Công Ty
VC7 ( HNX )
5.80 ()
  -  Công ty cổ phần Tập đoàn BGI
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     5.30   5.80   5.30   5.80   0.00 800.00   4.34
27/03/2020 -     6.10   6.10   6.10   6.10   0.00 100.00   0.61
26/03/2020 -     4.70   5.60   4.70   5.60   0.00 19,142.00   90.10
25/03/2020 -     5.10   5.60   4.60   5.10   0.00 28,400.00   144.29
24/03/2020 -     5.10   5.10   5.10   5.10   0.00 1,700.00   8.67
23/03/2020 -     5.60   5.60   5.60   5.60   0.00 2,800.00   15.68
20/03/2020 -     6.80   6.80   5.60   6.20   0.00 1,002,760.00   5,715.36
19/03/2020 -     5.30   6.20   5.30   6.20   0.00 438,000.00   2,408.85
18/03/2020 -     5.80   5.80   5.80   5.80   0.00 448,400.00   2,690.16
17/03/2020 -     7.00   7.00   6.40   6.40   0.00 3,000.00   19.80
16/03/2020 -     6.50   7.10   6.50   7.10   0.00 2,400.00   15.84
13/03/2020 -     7.20   7.20   7.20   7.20   0.00 3,557,585.00   25,970.36
12/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   7.90   0.00 -   -
11/03/2020 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   7.90   0.00 -   -
10/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   7.90   0.00 95,000.00   693.50
09/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   7.90   0.00 2,037,016.00   15,153.70
06/03/2020 -     7.90   7.90   7.90   7.90   0.00 5,000.00   39.50
05/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   8.70   0.00 8.00   0.06
04/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   8.70   0.00 8.00   0.06
03/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   8.70   0.00 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015