Công Ty
STP ( HNX )
5.90 ()
  -  Công ty Cổ phần Bao bì Sông Đà
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     0.00   0.00   0.00   5.90   0.00 -   -
27/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   5.90   0.00 -   -
26/03/2020 -     5.90   5.90   5.90   5.90   0.00 950.00   5.58
25/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   5.90   0.00 -   -
24/03/2020 -     5.90   5.90   5.90   5.90   0.00 100.00   0.59
23/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   6.50   0.00 -   -
20/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   6.50   0.00 -   -
19/03/2020 -     6.50   6.50   6.50   6.50   0.00 100.00   0.65
18/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   6.30   0.00 -   -
17/03/2020 -     5.60   6.30   5.60   6.30   0.00 200.00   1.19
16/03/2020 -     5.90   5.90   5.90   5.90   0.00 100.00   0.59
13/03/2020 -     6.50   6.50   6.50   6.50   0.00 100.00   0.65
12/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   7.20   0.00 -   -
11/03/2020 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   7.20   0.00 -   -
10/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   7.20   0.00 5.00   0.03
09/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   7.20   0.00 -   -
06/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   7.20   0.00 100.00   0.65
05/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   7.20   0.00 -   -
04/03/2020 -     7.20   7.20   7.20   7.20   0.00 1,593.00   11.39
03/03/2020 -     6.60   6.60   6.60   6.60   0.00 144.00   0.95
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015