Công Ty
SD6 ( HNX )
2.10 ()
  -  Công ty Cổ phần Sông Đà 6
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     2.10   2.10   2.10   2.10   0.00 6,100.00   12.81
27/03/2020 -     2.00   2.10   2.00   2.10   0.00 1,200.00   2.51
26/03/2020 -     2.10   2.20   2.10   2.20   0.00 1,100.00   2.32
25/03/2020 -     2.20   2.20   2.10   2.20   0.00 3,100.00   6.72
24/03/2020 -     2.10   2.20   2.10   2.20   0.00 64,752.00   136.01
23/03/2020 -     2.30   2.30   2.10   2.10   0.00 119,300.00   257.52
20/03/2020 -     2.30   2.30   2.20   2.20   0.00 6,100.00   14.02
19/03/2020 -     2.20   2.20   2.20   2.20   0.00 8,700.00   19.14
18/03/2020 -     2.30   2.30   2.20   2.30   0.00 2,300.00   5.19
17/03/2020 -     2.30   2.30   2.20   2.20   0.00 39,560.00   90.48
16/03/2020 -     2.30   2.30   2.20   2.30   0.00 34,020.00   78.04
13/03/2020 -     2.20   2.30   2.20   2.30   0.00 76,100.00   169.42
12/03/2020 -     2.20   2.30   2.20   2.30   0.00 97,200.00   218.00
11/03/2020 0.00 (0.00%)     2.40   2.40   2.20   2.30   0.00 80,600.00   188.78
10/03/2020 -     2.30   2.40   2.30   2.30   0.00 43,100.00   99.17
09/03/2020 -     2.30   2.40   2.30   2.40   0.00 149,700.00   344.32
06/03/2020 -     2.40   2.40   2.30   2.40   0.00 97,600.00   233.29
05/03/2020 -     2.40   2.50   2.40   2.40   0.00 152,113.00   365.27
04/03/2020 -     2.40   2.40   2.40   2.40   0.00 29,108.00   69.86
03/03/2020 -     2.40   2.50   2.40   2.40   0.00 18,739.00   45.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015