Công Ty
SJC ( HNX )
0.70 ()
  -  Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     0.90   0.90   0.70   0.70   0.00 32,400.00   25.92
27/03/2020 -     0.80   0.80   0.80   0.80   0.00 78,030.00   62.42
26/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   0.90   0.00 -   -
25/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   0.90   0.00 -   -
24/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   0.90   0.00 -   -
23/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   0.90   0.00 -   -
20/03/2020 -     1.10   1.10   0.90   0.90   0.00 65,100.00   59.75
19/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   1.00   0.00 -   -
18/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   1.00   0.00 -   -
17/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   1.00   0.00 -   -
16/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   1.00   0.00 -   -
13/03/2020 -     1.00   1.00   1.00   1.00   0.00 15,500.00   15.50
12/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   1.10   0.00 -   -
11/03/2020 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   1.10   0.00 -   -
10/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   1.10   0.00 -   -
09/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   1.10   0.00 -   -
06/03/2020 -     1.20   1.30   1.10   1.10   0.00 33,930.00   39.16
05/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   1.20   0.00 -   -
04/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   1.20   0.00 -   -
03/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   1.20   0.00 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015