Công Ty
TCR ( HSX )
2.87 ()
  -  Công ty Cổ phần Gốm sứ Taiceira
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     2.69   2.87   2.87   2.87   2.87 30.00   0.09
27/03/2020 -     2.43   2.60   2.40   2.26   2.45 2,680.00   6.27
26/03/2020 -     2.61   0.00   0.00   2.43   0.00 1,210.00   2.94
25/03/2020 -     2.80   2.98   2.61   2.61   2.76 600.00   1.57
24/03/2020 -     3.01   2.80   2.80   2.80   2.80 900.00   2.52
23/03/2020 -     3.23   3.01   3.01   3.01   3.01 57,600.00   173.38
20/03/2020 -     3.20   3.25   3.20   3.23   3.23 220.00   0.71
19/03/2020 -     3.44   0.00   0.00   3.20   0.00 20,000.00   64.00
18/03/2020 -     3.44   0.00   0.00   3.44   0.00 -   -
17/03/2020 -     3.44   0.00   0.00   3.44   0.00 -   -
16/03/2020 -     3.44   0.00   0.00   3.44   0.00 -   -
13/03/2020 -     3.44   0.00   0.00   3.44   0.00 -   -
12/03/2020 -     3.44   0.00   0.00   3.44   0.00 -   -
11/03/2020 0.00 (0.00%)     3.44   3.44   3.44   3.44   3.44 170.00   0.58
10/03/2020 -     3.44   0.00   0.00   3.44   0.00 -   -
09/03/2020 -     3.44   0.00   0.00   3.44   0.00 -   -
06/03/2020 -     3.27   3.44   3.25   3.44   3.35 300.00   0.98
05/03/2020 -     3.27   0.00   0.00   3.27   0.00 -   -
04/03/2020 -     3.28   3.27   3.06   3.27   3.17 340.00   1.11
03/03/2020 -     3.28   0.00   0.00   3.28   0.00 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015