Công Ty
TV4 ( HNX )
10.60 ()
  -  Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng điện 4
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     10.70   10.70   10.50   10.60   0.00 6,300.00   66.64
27/03/2020 -     10.80   11.00   10.30   10.80   0.00 24,300.00   255.78
26/03/2020 -     10.80   10.80   10.80   10.80   0.00 400.00   4.32
25/03/2020 -     10.80   11.50   10.80   11.50   0.00 35,100.00   379.35
24/03/2020 -     9.90   10.80   9.90   10.80   0.00 4,600.00   47.44
23/03/2020 -     10.00   10.30   9.90   9.90   0.00 29,100.00   291.72
20/03/2020 -     10.00   10.80   10.00   10.70   0.00 8,400.00   88.23
19/03/2020 -     11.80   11.80   9.80   10.80   0.00 107,300.00   1,066.49
18/03/2020 -     12.20   12.20   10.80   10.80   0.00 48,100.00   522.72
17/03/2020 -     12.50   12.50   11.60   12.00   0.00 54,700.00   634.90
16/03/2020 -     13.00   13.00   11.30   12.80   0.00 5,400.00   67.79
13/03/2020 -     11.70   12.40   11.70   12.40   0.00 500.00   5.92
12/03/2020 -     12.80   12.80   11.70   12.70   0.00 8,100.00   95.48
11/03/2020 + 0.10 (0.78%)     12.30   12.90   12.30   12.90   0.00 5,700.00   70.17
10/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   12.80   0.00 -   -
09/03/2020 -     12.50   13.00   12.20   12.80   0.00 14,300.00   175.98
06/03/2020 -     13.50   13.50   13.50   13.50   0.00 100.00   1.35
05/03/2020 -     13.90   13.90   13.10   13.10   0.00 6,200.00   81.51
04/03/2020 -     13.20   13.20   13.10   13.10   0.00 7,000.00   91.90
03/03/2020 -     13.10   13.10   13.10   13.10   0.00 956.00   12.46
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015