Công Ty
SJE ( HNX )
16.90 ()
  -  Công ty Cổ phần Sông Đà 11
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     18.00   18.00   16.90   16.90   0.00 305.00   5.26
27/03/2020 -     17.00   17.00   16.00   16.00   0.00 12,100.00   212.60
26/03/2020 -     16.60   17.00   16.60   17.00   0.00 20,000.00   336.00
25/03/2020 -     16.60   18.00   16.60   18.00   0.00 10,100.00   167.80
24/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   18.00   0.00 -   -
23/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   18.00   0.00 87.00   1.47
20/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   18.00   0.00 -   -
19/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   18.00   0.00 23,000.00   414.00
18/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   18.00   0.00 -   -
17/03/2020 -     18.00   18.00   18.00   18.00   0.00 500.00   9.00
16/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   18.50   0.00 -   -
13/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   18.50   0.00 10.00   0.17
12/03/2020 -     18.50   18.50   18.50   18.50   0.00 25,400.00   457.40
11/03/2020 0.00 (0.00%)     0.00   0.00   0.00   18.80   0.00 25,050.00   450.95
10/03/2020 -     18.80   18.80   18.50   18.80   0.00 22,600.00   424.50
09/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   17.80   0.00 -   -
06/03/2020 -     18.10   18.30   17.80   17.80   0.00 67,700.00   1,224.40
05/03/2020 -     17.60   18.50   17.60   18.50   0.00 26,354.00   474.41
04/03/2020 -     18.80   18.80   18.80   18.80   0.00 40,300.00   736.84
03/03/2020 -     18.80   18.80   18.80   18.80   0.00 19,206.00   361.07
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015