Công Ty
MSH ( HSX )
23.75 ()
  -  Công ty cổ phần May Sông Hồng
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     23.55   24.20   23.55   23.75   23.77 267,910.00   6,361.64
27/03/2020 -     27.00   27.20   26.20   26.65   26.67 75,690.00   2,015.62
26/03/2020 -     30.00   29.00   26.95   27.00   27.19 136,640.00   3,712.57
25/03/2020 -     26.60   28.70   26.40   28.70   26.98 280,620.00   7,575.69
24/03/2020 -     27.05   27.75   26.85   26.85   26.91 254,530.00   6,847.80
23/03/2020 -     29.00   29.50   28.85   28.85   28.89 83,760.00   2,418.78
20/03/2020 -     32.00   32.10   31.00   31.00   31.37 139,180.00   4,363.89
19/03/2020 -     33.70   33.00   32.00   32.10   32.50 91,360.00   2,964.61
18/03/2020 -     32.90   34.30   33.00   33.15   33.32 39,260.00   1,308.67
17/03/2020 -     32.20   33.10   32.70   32.90   32.84 51,160.00   1,670.92
16/03/2020 -     33.50   33.80   33.40   33.40   33.60 45,580.00   1,530.81
13/03/2020 -     34.70   34.70   32.60   33.80   33.42 98,640.00   3,312.34
12/03/2020 -     36.80   36.80   34.80   35.00   35.46 110,950.00   3,943.00
11/03/2020 -0.55 (1.46%)     37.65   38.50   36.60   37.10   37.50 40,320.00   1,506.26
10/03/2020 -     35.60   37.65   36.00   37.65   37.35 43,860.00   1,635.38
09/03/2020 -     37.90   40.00   37.70   37.70   38.35 159,300.00   6,074.60
06/03/2020 -     40.75   40.75   40.50   40.50   40.61 21,770.00   884.15
05/03/2020 -     40.75   40.90   40.75   40.75   40.85 59,030.00   2,410.36
04/03/2020 -     40.80   40.90   40.75   40.75   40.82 43,270.00   1,765.70
03/03/2020 -     41.50   41.50   40.80   40.80   41.06 49,970.00   2,052.66
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015